UV Handheld ward @ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด

โวโอเทคจี้ ร่วมกับโครงการเทใจ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVC Handheld Ward กับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด ที่ได้รับเงินสนับสนุน จากผู้ร่วมบริจาคผ่านโครงการเทใจ เพื่อช่วยลดการติดเชื้อโรคจากการใช้ ของเล็กหรือสิ่งของร่วมกัน เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ
Visitors: 177,838