ทำไมต้องใช้ VIO

    

 

 ในปัจจุบันศูนย์อาหารมีการใช้ ช้อน ส้อม ร่วมกันแบบใช้ซ้ำหมุนเวียน ซึ่งการใช้ ช้อน ส้อม ร่วมกันซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ จากสารคัดหลั่งหรือน้ำลาย การไอ จามแล้วมือสัมผัส ช้อน ส้อม กระบวนการในการทำความสะอาด ช้อน ส้อม ไม่ดีพอ ซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ โดยผู้ใช้คนอื่นๆอาจได้รับเชื้อโรคหรือสัมผัสเชื้อโรคจากการใช้ ช้อน ส้อม ที่ผ่านกระบวนการล้างที่ไม่สะอาดพอ

       และอีกสาเหตุในศูนย์อาหารนิยม มีจุดวาง ช้อน ส้อม เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้ ซึ่งจุดวางช้อนนี้มีโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อโรค จากมือสัมผัสในการเลือก ช้อน ส้อม ซึ่งหากผู้ใช้ก่อนหน้าหากไปเข้าห้องน้ำหรือไปสัมผัสเชื้อโรคจากที่อื่น และไม่ล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะแล้วมาจับเลือก ช้อน ส้อม จากจุด ช้อน ส้อม หรือผู้ที่เติม ช้อน ส้อม ไม่ใส่ใจพอ หยิบจับรวบช้อนเพื่อนำมาวางเติม หากไม่ใส่ใจความสะอาดของมือที่สัมผัส ช้อน ส้อม ก็อาจจะทำให้จุดช้อนนั้นๆได้รับการปนเปื้อนจากมือสัมผัสได้

   

   

เชื้อโรคที่มักพบบ่อยๆในศูนย์อาหารและจุดวางช้อน

Hepatitis A – แพร่กระจายทางอุจจาระ ติดต่อจากคนสู่คนด้วยการดื่มกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนหรือการสัมผัสโดยตรงกับคนที่เป็นโรคในแต่ละปีคาดว่ามีคนนับสิบล้านคนติดเชื้อ HAV[2] ระยะเวลาระหว่างที่ติดเชื้อและแสดงอาการ (ระยะฟักตัว) ของโรคนี้อยู่ที่สองถึงหกสัปดาห์ โดยมีค่าเฉลี่ยระยะฟักตัวอยู่ที่ 28 วัน

 

E-Coil - เป็นแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม เป็นตัวชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำ มีอยู่ตามธรรมชาติในลำไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย์ แบคทีเรียชนิดนี้ทำให้เกิดอาการท้องเสียบ่อยที่สุด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้ถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็นน้ำ

 

Salmonella - เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อน ไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุดและจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้สามารถเติบโตได้ที่อุณหภูมิในขอบเขตระหว่าง 8-45 องศาเซลเซียส

 

    

 

 

 

 

 

Visitors: 204,241