NEWS eureka-bangkokbiznews 2014'ยูวี'นวัตกรรมสะอาดใกล้ตัว

พลิก โฉมการทำความสะอาดอุปกรณ์การกินอย่างช้อน ส้อม ตะเกียบ ตามโรงอาหารหรือศูนย์อาหารด้วยนวัตกรรมจากรังสีอัลตราไวโอเลต เสริมความเชื่อมั่นในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมือการกลับมาของโรคระบาดและโรคติดเชื้อ

เทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคนี้เป็นสินค้าตัวแรกของบริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด เกิดจากการวิจัยพัฒนาโดยบุคลากรทางการแพทย์และวิศวกร ได้รับการทดสอบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความสามารถฆ่าเชื้อโรคบนช้อน ส้อมและตะเกียบได้ 99.99% ภายใน 5 วินาที ทั้งยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

โอกาสจากปัญหาใกล้ตัว

แนวคิดดังกล่าวเกิดจากไอเดียของ "ฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจ" อดีตนางพยาบาลและนักวิจัยของ บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ก่อตั้งโดยกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์พยาบาลและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากว่า 10ปี มองเห็นปัญหาใกล้ตัวที่เกิดขึ้นตามศูนย์อาหาร ที่มีการใช้ช้อนส้อมและอุปกรณ์รับประทานอาหาร ใช้ร่วมกันแบบใช้ซ้ำ หมุนเวียน ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ

ขณะที่ส่วนใหญ่ใช้หม้อลวกฆ่าเชื้อโรคช้อน ส้อม ตะเกียบ ทั้งๆ ที่มีการทดสอบแล้วว่าหม้อลวกไม่ช่วยให้ฆ่าเชื้อโรค เพราะอุณหภูมิที่ใช้และระยะเวลาที่จุ่มเร็งเกินกว่ามาตรฐานที่ต้องจุ่มน้ำ เดือด 4นาทีจึงจะสามารถลดเชื้อโรคได้ ตรงกันข้ามกลับทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรค รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหากอุปกรณ์ชำรุด รวมทั้งการได้รับโลหะหนักเนื่องจากหม้อเกิดตะกรัน และมีสารปนเปื้อนที่มาจากการนำช้อนส้อมจำนวนมากจุ่มลวกในหม้อ

เรามองเห็นโอกาสที่นำเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต หรือ UVGI เข้ามาแก้ปัญหาการฆ่าเชื้อโรคช้อน ส้อม ตะเกียบ โดยประยุกต์มาจากการใช้หลอดอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ทีมงานใช้เวลาพัฒนานวัตกรรมนี้กว่า 2 ปี ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย แต่ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลี นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

เครื่องไวโอเทคนี้ใช้กลไกการทำงานจากระบบอัลตราไวโอเลต ในช่วงยูวีซี ความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 254 นาโนเมตร ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99 % ทั้งไวรัส รา และแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ

คิดค้นนวัตกรรมทดแทน

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทำให้คนไทยรู้ว่า ยังมีวิธีการฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต ซึ่งใช้เวลาเพียง 5 วินาที สำหรับราคาเครื่องไวโอเทคประมาณ 16,000 บาท ขณะที่หม้อล้วกช้อนที่ไม่ใช่หม้อหุ้งข้าวอยู่ที่ 25,000 บาท หากเปรียบเทียบราคา ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อและการใช้พลังงาน เครื่องไวโอเทคถูกกว่า ยกตัวอย่างหม้อลวกช้อนมาตรฐานใช้ไฟ 2,500-3,000 วัตต์ แต่ไวโอเทคใช้ไฟ 16 วัตต์ซึ่ง หากเปิดทั้งเดือนต่อเนื่อง ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 20 บาท

ฐานิฏฐ์ กล่าวว่า แนวทางการทำตลาดจะเจาะองค์กรขนาดใหญ่ เน้นการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (Customization Product) ให้กับองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรง ปัจจุบันติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้าที่มีปริมาณผู้เข้าไปใช้บริการ 300-400 คนขึ้นไป พร้อมทั้งเข้าร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งาน Inventors day 2014 สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ, การร่วมประกวด I,Medbot 2014 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, งานสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มซีพีออลล์, โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี และการนำเสนอผลงานในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ เป็นต้น

เป้าหมายคือ 3 ปีจะทดแทนหม้อลวกช้อนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่หลังจากนั้นจะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในลักษณะ Mass Product ที่มีราคาถูกลงเพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยตาม ร้านอาหาร โรงเรียน มหาวิทยาลัย พร้อมๆไปกับการคิดค้นนวัตกรรมยูวี ในการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต

"ในระยะยาวเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการฆ่าเชื้อด้วยระบบอัล ตร้าไวโอเลต ในที่สาธารณะระดับประเทศและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล"

- See more at: http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/619739#sthash.QakoJtkU.jtidRyNs.dpuf

 

พลิก โฉมการทำความสะอาดอุปกรณ์การกินอย่างช้อน ส้อม ตะเกียบ ตามโรงอาหารหรือศูนย์อาหารด้วยนวัตกรรมจากรังสีอัลตราไวโอเลต เสริมความเชื่อมั่นในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมือการกลับมาของโรคระบาดและโรคติดเชื้อ

เทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคนี้เป็นสินค้าตัวแรกของบริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด เกิดจากการวิจัยพัฒนาโดยบุคลากรทางการแพทย์และวิศวกร ได้รับการทดสอบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความสามารถฆ่าเชื้อโรคบนช้อน ส้อมและตะเกียบได้ 99.99% ภายใน 5 วินาที ทั้งยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

โอกาสจากปัญหาใกล้ตัว

แนวคิดดังกล่าวเกิดจากไอเดียของ "ฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจ" อดีตนางพยาบาลและนักวิจัยของ บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ก่อตั้งโดยกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์พยาบาลและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากว่า 10ปี มองเห็นปัญหาใกล้ตัวที่เกิดขึ้นตามศูนย์อาหาร ที่มีการใช้ช้อนส้อมและอุปกรณ์รับประทานอาหาร ใช้ร่วมกันแบบใช้ซ้ำ หมุนเวียน ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ

ขณะที่ส่วนใหญ่ใช้หม้อลวกฆ่าเชื้อโรคช้อน ส้อม ตะเกียบ ทั้งๆ ที่มีการทดสอบแล้วว่าหม้อลวกไม่ช่วยให้ฆ่าเชื้อโรค เพราะอุณหภูมิที่ใช้และระยะเวลาที่จุ่มเร็งเกินกว่ามาตรฐานที่ต้องจุ่มน้ำ เดือด 4นาทีจึงจะสามารถลดเชื้อโรคได้ ตรงกันข้ามกลับทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรค รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหากอุปกรณ์ชำรุด รวมทั้งการได้รับโลหะหนักเนื่องจากหม้อเกิดตะกรัน และมีสารปนเปื้อนที่มาจากการนำช้อนส้อมจำนวนมากจุ่มลวกในหม้อ

“เรามองเห็นโอกาสที่นำเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต หรือ UVGI เข้ามาแก้ปัญหาการฆ่าเชื้อโรคช้อน ส้อม ตะเกียบ โดยประยุกต์มาจากการใช้หลอดอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ทีมงานใช้เวลาพัฒนานวัตกรรมนี้กว่า 2 ปี ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย แต่ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลี นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย”

เครื่องไวโอเทคนี้ใช้กลไกการทำงานจากระบบอัลตราไวโอเลต ในช่วงยูวีซี ความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 254 นาโนเมตร ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99 % ทั้งไวรัส รา และแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ

คิดค้นนวัตกรรมทดแทน

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทำให้คนไทยรู้ว่า ยังมีวิธีการฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต ซึ่งใช้เวลาเพียง 5 วินาที สำหรับราคาเครื่องไวโอเทคประมาณ 16,000 บาท ขณะที่หม้อล้วกช้อนที่ไม่ใช่หม้อหุ้งข้าวอยู่ที่ 25,000 บาท หากเปรียบเทียบราคา ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อและการใช้พลังงาน เครื่องไวโอเทคถูกกว่า ยกตัวอย่างหม้อลวกช้อนมาตรฐานใช้ไฟ 2,500-3,000 วัตต์ แต่ไวโอเทคใช้ไฟ 16 วัตต์ซึ่ง หากเปิดทั้งเดือนต่อเนื่อง ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 20 บาท

ฐานิฏฐ์ กล่าวว่า แนวทางการทำตลาดจะเจาะองค์กรขนาดใหญ่ เน้นการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (Customization Product) ให้กับองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรง ปัจจุบันติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้าที่มีปริมาณผู้เข้าไปใช้บริการ 300-400 คนขึ้นไป พร้อมทั้งเข้าร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งาน Inventors day 2014 สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ, การร่วมประกวด I,Medbot 2014 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, งานสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มซีพีออลล์, โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี และการนำเสนอผลงานในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ เป็นต้น

เป้าหมายคือ 3 ปีจะทดแทนหม้อลวกช้อนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่หลังจากนั้นจะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในลักษณะ Mass Product ที่มีราคาถูกลงเพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยตาม ร้านอาหาร โรงเรียน มหาวิทยาลัย พร้อมๆไปกับการคิดค้นนวัตกรรมยูวี ในการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต

"ในระยะยาวเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการฆ่าเชื้อด้วยระบบอัล ตร้าไวโอเลต ในที่สาธารณะระดับประเทศและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล"

- See more at: http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/619739#sthash.QakoJtkU.jtidRyNs.dpuf

พลิก โฉมการทำความสะอาดอุปกรณ์การกินอย่างช้อน ส้อม ตะเกียบ ตามโรงอาหารหรือศูนย์อาหารด้วยนวัตกรรมจากรังสีอัลตราไวโอเลต เสริมความเชื่อมั่นในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมือการกลับมาของโรคระบาดและโรคติดเชื้อ

เทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคนี้เป็นสินค้าตัวแรกของบริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด เกิดจากการวิจัยพัฒนาโดยบุคลากรทางการแพทย์และวิศวกร ได้รับการทดสอบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความสามารถฆ่าเชื้อโรคบนช้อน ส้อมและตะเกียบได้ 99.99% ภายใน 5 วินาที ทั้งยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

โอกาสจากปัญหาใกล้ตัว

แนวคิดดังกล่าวเกิดจากไอเดียของ "ฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจ" อดีตนางพยาบาลและนักวิจัยของ บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ก่อตั้งโดยกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์พยาบาลและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากว่า 10ปี มองเห็นปัญหาใกล้ตัวที่เกิดขึ้นตามศูนย์อาหาร ที่มีการใช้ช้อนส้อมและอุปกรณ์รับประทานอาหาร ใช้ร่วมกันแบบใช้ซ้ำ หมุนเวียน ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ

ขณะที่ส่วนใหญ่ใช้หม้อลวกฆ่าเชื้อโรคช้อน ส้อม ตะเกียบ ทั้งๆ ที่มีการทดสอบแล้วว่าหม้อลวกไม่ช่วยให้ฆ่าเชื้อโรค เพราะอุณหภูมิที่ใช้และระยะเวลาที่จุ่มเร็งเกินกว่ามาตรฐานที่ต้องจุ่มน้ำ เดือด 4นาทีจึงจะสามารถลดเชื้อโรคได้ ตรงกันข้ามกลับทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรค รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหากอุปกรณ์ชำรุด รวมทั้งการได้รับโลหะหนักเนื่องจากหม้อเกิดตะกรัน และมีสารปนเปื้อนที่มาจากการนำช้อนส้อมจำนวนมากจุ่มลวกในหม้อ

“เรามองเห็นโอกาสที่นำเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต หรือ UVGI เข้ามาแก้ปัญหาการฆ่าเชื้อโรคช้อน ส้อม ตะเกียบ โดยประยุกต์มาจากการใช้หลอดอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ทีมงานใช้เวลาพัฒนานวัตกรรมนี้กว่า 2 ปี ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย แต่ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลี นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย”

เครื่องไวโอเทคนี้ใช้กลไกการทำงานจากระบบอัลตราไวโอเลต ในช่วงยูวีซี ความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 254 นาโนเมตร ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99 % ทั้งไวรัส รา และแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ

คิดค้นนวัตกรรมทดแทน

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทำให้คนไทยรู้ว่า ยังมีวิธีการฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต ซึ่งใช้เวลาเพียง 5 วินาที สำหรับราคาเครื่องไวโอเทคประมาณ 16,000 บาท ขณะที่หม้อล้วกช้อนที่ไม่ใช่หม้อหุ้งข้าวอยู่ที่ 25,000 บาท หากเปรียบเทียบราคา ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อและการใช้พลังงาน เครื่องไวโอเทคถูกกว่า ยกตัวอย่างหม้อลวกช้อนมาตรฐานใช้ไฟ 2,500-3,000 วัตต์ แต่ไวโอเทคใช้ไฟ 16 วัตต์ซึ่ง หากเปิดทั้งเดือนต่อเนื่อง ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 20 บาท

ฐานิฏฐ์ กล่าวว่า แนวทางการทำตลาดจะเจาะองค์กรขนาดใหญ่ เน้นการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (Customization Product) ให้กับองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรง ปัจจุบันติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้าที่มีปริมาณผู้เข้าไปใช้บริการ 300-400 คนขึ้นไป พร้อมทั้งเข้าร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งาน Inventors day 2014 สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ, การร่วมประกวด I,Medbot 2014 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, งานสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มซีพีออลล์, โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี และการนำเสนอผลงานในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ เป็นต้น

เป้าหมายคือ 3 ปีจะทดแทนหม้อลวกช้อนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่หลังจากนั้นจะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในลักษณะ Mass Product ที่มีราคาถูกลงเพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยตาม ร้านอาหาร โรงเรียน มหาวิทยาลัย พร้อมๆไปกับการคิดค้นนวัตกรรมยูวี ในการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต

"ในระยะยาวเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการฆ่าเชื้อด้วยระบบอัล ตร้าไวโอเลต ในที่สาธารณะระดับประเทศและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล"

- See more at: http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/619739#sthash.QakoJtkU.jtidRyNs.dpuf

พลิก โฉมการทำความสะอาดอุปกรณ์การกินอย่างช้อน ส้อม ตะเกียบ ตามโรงอาหารหรือศูนย์อาหารด้วยนวัตกรรมจากรังสีอัลตราไวโอเลต เสริมความเชื่อมั่นในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมือการกลับมาของโรคระบาดและโรคติดเชื้อ

เทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคนี้เป็นสินค้าตัวแรกของบริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด เกิดจากการวิจัยพัฒนาโดยบุคลากรทางการแพทย์และวิศวกร ได้รับการทดสอบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความสามารถฆ่าเชื้อโรคบนช้อน ส้อมและตะเกียบได้ 99.99% ภายใน 5 วินาที ทั้งยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

โอกาสจากปัญหาใกล้ตัว

แนวคิดดังกล่าวเกิดจากไอเดียของ "ฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจ" อดีตนางพยาบาลและนักวิจัยของ บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ก่อตั้งโดยกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์พยาบาลและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากว่า 10ปี มองเห็นปัญหาใกล้ตัวที่เกิดขึ้นตามศูนย์อาหาร ที่มีการใช้ช้อนส้อมและอุปกรณ์รับประทานอาหาร ใช้ร่วมกันแบบใช้ซ้ำ หมุนเวียน ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ

ขณะที่ส่วนใหญ่ใช้หม้อลวกฆ่าเชื้อโรคช้อน ส้อม ตะเกียบ ทั้งๆ ที่มีการทดสอบแล้วว่าหม้อลวกไม่ช่วยให้ฆ่าเชื้อโรค เพราะอุณหภูมิที่ใช้และระยะเวลาที่จุ่มเร็งเกินกว่ามาตรฐานที่ต้องจุ่มน้ำ เดือด 4นาทีจึงจะสามารถลดเชื้อโรคได้ ตรงกันข้ามกลับทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรค รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหากอุปกรณ์ชำรุด รวมทั้งการได้รับโลหะหนักเนื่องจากหม้อเกิดตะกรัน และมีสารปนเปื้อนที่มาจากการนำช้อนส้อมจำนวนมากจุ่มลวกในหม้อ

“เรามองเห็นโอกาสที่นำเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต หรือ UVGI เข้ามาแก้ปัญหาการฆ่าเชื้อโรคช้อน ส้อม ตะเกียบ โดยประยุกต์มาจากการใช้หลอดอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ทีมงานใช้เวลาพัฒนานวัตกรรมนี้กว่า 2 ปี ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย แต่ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลี นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย”

เครื่องไวโอเทคนี้ใช้กลไกการทำงานจากระบบอัลตราไวโอเลต ในช่วงยูวีซี ความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 254 นาโนเมตร ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99 % ทั้งไวรัส รา และแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ

คิดค้นนวัตกรรมทดแทน

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทำให้คนไทยรู้ว่า ยังมีวิธีการฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต ซึ่งใช้เวลาเพียง 5 วินาที สำหรับราคาเครื่องไวโอเทคประมาณ 16,000 บาท ขณะที่หม้อล้วกช้อนที่ไม่ใช่หม้อหุ้งข้าวอยู่ที่ 25,000 บาท หากเปรียบเทียบราคา ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อและการใช้พลังงาน เครื่องไวโอเทคถูกกว่า ยกตัวอย่างหม้อลวกช้อนมาตรฐานใช้ไฟ 2,500-3,000 วัตต์ แต่ไวโอเทคใช้ไฟ 16 วัตต์ซึ่ง หากเปิดทั้งเดือนต่อเนื่อง ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 20 บาท

ฐานิฏฐ์ กล่าวว่า แนวทางการทำตลาดจะเจาะองค์กรขนาดใหญ่ เน้นการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (Customization Product) ให้กับองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรง ปัจจุบันติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้าที่มีปริมาณผู้เข้าไปใช้บริการ 300-400 คนขึ้นไป พร้อมทั้งเข้าร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งาน Inventors day 2014 สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ, การร่วมประกวด I,Medbot 2014 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, งานสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มซีพีออลล์, โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี และการนำเสนอผลงานในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ เป็นต้น

เป้าหมายคือ 3 ปีจะทดแทนหม้อลวกช้อนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่หลังจากนั้นจะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในลักษณะ Mass Product ที่มีราคาถูกลงเพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยตาม ร้านอาหาร โรงเรียน มหาวิทยาลัย พร้อมๆไปกับการคิดค้นนวัตกรรมยูวี ในการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต

"ในระยะยาวเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการฆ่าเชื้อด้วยระบบอัล ตร้าไวโอเลต ในที่สาธารณะระดับประเทศและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล"

- See more at: http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/619739#sthash.QakoJtkU.jtidRyNs.dpuf

22.dfdพลิก โฉมการทำความสะอาดอุปกรณ์การกินอย่างช้อน ส้อม ตะเกียบ ตามโรงอาหารหรือศูนย์อาหารด้วยนวัตกรรมจากรังสีอัลตราไวโอเลต เสริมความเชื่อมั่นในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมือการกลับมาของโรคระบาดและโรคติดเชื้อ

เทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคนี้เป็นสินค้าตัวแรกของบริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด เกิดจากการวิจัยพัฒนาโดยบุคลากรทางการแพทย์และวิศวกร ได้รับการทดสอบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความสามารถฆ่าเชื้อโรคบนช้อน ส้อมและตะเกียบได้ 99.99% ภายใน 5 วินาที ทั้งยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

โอกาสจากปัญหาใกล้ตัว

แนวคิดดังกล่าวเกิดจากไอเดียของ "ฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจ" อดีตนางพยาบาลและนักวิจัยของ บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ก่อตั้งโดยกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์พยาบาลและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากว่า 10ปี มองเห็นปัญหาใกล้ตัวที่เกิดขึ้นตามศูนย์อาหาร ที่มีการใช้ช้อนส้อมและอุปกรณ์รับประทานอาหาร ใช้ร่วมกันแบบใช้ซ้ำ หมุนเวียน ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ

ขณะที่ส่วนใหญ่ใช้หม้อลวกฆ่าเชื้อโรคช้อน ส้อม ตะเกียบ ทั้งๆ ที่มีการทดสอบแล้วว่าหม้อลวกไม่ช่วยให้ฆ่าเชื้อโรค เพราะอุณหภูมิที่ใช้และระยะเวลาที่จุ่มเร็งเกินกว่ามาตรฐานที่ต้องจุ่มน้ำ เดือด 4นาทีจึงจะสามารถลดเชื้อโรคได้ ตรงกันข้ามกลับทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรค รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหากอุปกรณ์ชำรุด รวมทั้งการได้รับโลหะหนักเนื่องจากหม้อเกิดตะกรัน และมีสารปนเปื้อนที่มาจากการนำช้อนส้อมจำนวนมากจุ่มลวกในหม้อ

“เรามองเห็นโอกาสที่นำเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต หรือ UVGI เข้ามาแก้ปัญหาการฆ่าเชื้อโรคช้อน ส้อม ตะเกียบ โดยประยุกต์มาจากการใช้หลอดอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ทีมงานใช้เวลาพัฒนานวัตกรรมนี้กว่า 2 ปี ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย แต่ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลี นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย”

เครื่องไวโอเทคนี้ใช้กลไกการทำงานจากระบบอัลตราไวโอเลต ในช่วงยูวีซี ความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 254 นาโนเมตร ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99 % ทั้งไวรัส รา และแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ

คิดค้นนวัตกรรมทดแทน

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทำให้คนไทยรู้ว่า ยังมีวิธีการฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต ซึ่งใช้เวลาเพียง 5 วินาที สำหรับราคาเครื่องไวโอเทคประมาณ 16,000 บาท ขณะที่หม้อล้วกช้อนที่ไม่ใช่หม้อหุ้งข้าวอยู่ที่ 25,000 บาท หากเปรียบเทียบราคา ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อและการใช้พลังงาน เครื่องไวโอเทคถูกกว่า ยกตัวอย่างหม้อลวกช้อนมาตรฐานใช้ไฟ 2,500-3,000 วัตต์ แต่ไวโอเทคใช้ไฟ 16 วัตต์ซึ่ง หากเปิดทั้งเดือนต่อเนื่อง ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 20 บาท

ฐานิฏฐ์ กล่าวว่า แนวทางการทำตลาดจะเจาะองค์กรขนาดใหญ่ เน้นการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (Customization Product) ให้กับองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรง ปัจจุบันติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้าที่มีปริมาณผู้เข้าไปใช้บริการ 300-400 คนขึ้นไป พร้อมทั้งเข้าร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งาน Inventors day 2014 สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ, การร่วมประกวด I,Medbot 2014 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, งานสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มซีพีออลล์, โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี และการนำเสนอผลงานในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ เป็นต้น

เป้าหมายคือ 3 ปีจะทดแทนหม้อลวกช้อนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่หลังจากนั้นจะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในลักษณะ Mass Product ที่มีราคาถูกลงเพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยตาม ร้านอาหาร โรงเรียน มหาวิทยาลัย พร้อมๆไปกับการคิดค้นนวัตกรรมยูวี ในการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต

"ในระยะยาวเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการฆ่าเชื้อด้วยระบบอัล ตร้าไวโอเลต ในที่สาธารณะระดับประเทศและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล"

- See more at: http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/619739#sthash.QakoJtkU.jtidRyNs.dpuf
'ยูวี'นวัตกรรมสะอาดใกล้ตัว

'ยูวี'นวัตกรรมสะอาดใกล้ตัว

26 พ.ย. 2557

พลิกโฉมการทำความสะอาดอุปกรณ์การกินอย่างช้อน ส้อม ตะเกียบ ตามโรงอาหารหรือศูนย์อาหารด้วยนวัตกรรมจากรังสีอัลตราไวโอเลต เสริมความเชื่อมั่นในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมือการกลับมาของโรคระบาดและโรคติดเชื้อ

เทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคนี้เป็นสินค้าตัวแรกของบริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด เกิดจากการวิจัยพัฒนาโดยบุคลากรทางการแพทย์และวิศวกร ได้รับการทดสอบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความสามารถฆ่าเชื้อโรคบนช้อน ส้อมและตะเกียบได้ 99.99% ภายใน 5 วินาที ทั้งยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

โอกาสจากปัญหาใกล้ตัว

แนวคิดดังกล่าวเกิดจากไอเดียของ "ฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจ" อดีตนางพยาบาลและนักวิจัยของ บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮ้าส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ก่อตั้งโดยกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์พยาบาลและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากว่า 10ปี มองเห็นปัญหาใกล้ตัวที่เกิดขึ้นตามศูนย์อาหาร ที่มีการใช้ช้อนส้อมและอุปกรณ์รับประทานอาหาร ใช้ร่วมกันแบบใช้ซ้ำ หมุนเวียน ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ

ขณะที่ส่วนใหญ่ใช้หม้อลวกฆ่าเชื้อโรคช้อน ส้อม ตะเกียบ ทั้งๆ ที่มีการทดสอบแล้วว่าหม้อลวกไม่ช่วยให้ฆ่าเชื้อโรค เพราะอุณหภูมิที่ใช้และระยะเวลาที่จุ่มเร็งเกินกว่ามาตรฐานที่ต้องจุ่มน้ำ เดือด 4นาทีจึงจะสามารถลดเชื้อโรคได้ ตรงกันข้ามกลับทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรค รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหากอุปกรณ์ชำรุด รวมทั้งการได้รับโลหะหนักเนื่องจากหม้อเกิดตะกรัน และมีสารปนเปื้อนที่มาจากการนำช้อนส้อมจำนวนมากจุ่มลวกในหม้อ

“เรามองเห็นโอกาสที่นำเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต หรือ UVGI เข้ามาแก้ปัญหาการฆ่าเชื้อโรคช้อน ส้อม ตะเกียบ โดยประยุกต์มาจากการใช้หลอดอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ทีมงานใช้เวลาพัฒนานวัตกรรมนี้กว่า 2 ปี ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย แต่ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลี นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย”

เครื่องไวโอเทคนี้ใช้กลไกการทำงานจากระบบอัลตราไวโอเลต ในช่วงยูวีซี ความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 254 นาโนเมตร ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99 % ทั้งไวรัส รา และแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ

คิดค้นนวัตกรรมทดแทน

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทำให้คนไทยรู้ว่า ยังมีวิธีการฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต ซึ่งใช้เวลาเพียง 5 วินาที สำหรับราคาเครื่องไวโอเทคประมาณ 16,000 บาท ขณะที่หม้อล้วกช้อนที่ไม่ใช่หม้อหุ้งข้าวอยู่ที่ 25,000 บาท หากเปรียบเทียบราคา ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อและการใช้พลังงาน เครื่องไวโอเทคถูกกว่า ยกตัวอย่างหม้อลวกช้อนมาตรฐานใช้ไฟ 2,500-3,000 วัตต์ แต่ไวโอเทคใช้ไฟ 16 วัตต์ซึ่ง หากเปิดทั้งเดือนต่อเนื่อง ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 20 บาท

ฐานิฏฐ์ กล่าวว่า แนวทางการทำตลาดจะเจาะองค์กรขนาดใหญ่ เน้นการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (Customization Product) ให้กับองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรง ปัจจุบันติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้าที่มีปริมาณผู้เข้าไปใช้บริการ 300-400 คนขึ้นไป พร้อมทั้งเข้าร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งาน Inventors day 2014 สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ, การร่วมประกวด I,Medbot 2014 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, งานสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มซีพีออลล์, โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี และการนำเสนอผลงานในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ เป็นต้น

เป้าหมายคือ 3 ปีจะทดแทนหม้อลวกช้อนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่หลังจากนั้นจะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในลักษณะ Mass Product ที่มีราคาถูกลงเพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยตาม ร้านอาหาร โรงเรียน มหาวิทยาลัย พร้อมๆไปกับการคิดค้นนวัตกรรมยูวี ในการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลต

"ในระยะยาวเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการฆ่าเชื้อด้วยระบบอัล ตร้าไวโอเลต ในที่สาธารณะระดับประเทศและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล"

- See more at: http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/619739#sthash.QakoJtkU.jtidRyNs.dpuf
Visitors: 197,043