UVGI Technology


การประยุกต์ใช้ UVGI ในปัจจุบัน

                UVGI ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้มากกว่า 100 ปีแล้วนะคะ นิยมมากในประเทศแถบยุโรป เริ่มจากใช้ฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาล และได้มีการบังคับให้ทุกโรงพยาบาลติดตั้งระบบฆ่าเชื้อนี้ ในปัจจุบันมีการนำมาใช้แพร่หลายมากขึ้น นอกจากโรงพยาบาล คลินิก มีการนำมาประยุกต์ใช้ในบ้านเรือน หรือแม้แต่พกพาไปในที่ต่างๆได้เพื่อฆ่าเชื้อโรคในที่สาธารณะได้เลยทันที

 

การฆ่าเชื้อด้วยระบบ UVGI    แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน

  1. การฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (Air Disinfection)

การฆ่าเชื้อที่ลอยอยู่ในอากาศ ในสถานที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากหรทออยู่เป็นเวลานาน

 เช่น โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ หอประชุม สำนักงาน ห้องฟิตเนต ห้องเรียน เป็นต้น

  1. ฆ่าเชื้อโรคที่พื้นผิวของวัตถุ (Surface Disinfection)

การฆ่าเชื้อโรคแบบเฉพาะเจาะจง ใช้ฆ่าเชื้อบนพื้นผิวโดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต ซี บริเวณที่โดนแสงเชื้อโรคก็จะโดนทำลาย ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสัมพันธ์กับปริมาณความเข้มของแสง ระยะห่างพื้นผิวสัมผัส ระยะเวลาที่สัมผัส เพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

เช่น ฆ่าเชื้อบนราวจับรถเข็น ราวบันไดเลื่อนในห้างสรรพสินค้าก่อนสัมผัส ฆ่าเชื้อบนเขียง มีด ช้อน ส้อม ในห้องครัว ฆ่าเชื้อในห้องนอน ฆ่าเชื้อบนพื้นขณะดูดฝุ่น ฆ่าเชื้อแปรงสีฟัน ฆ่าเชื้อบนสุขภัณฑ์ ห้องส้อมในที่สาธารณะก่อนใช้ ฆ่าเชื้อของเล่นเด็ก ของใช้ต่างๆ เป็นต้น

  1. ฆ่าเชื้อโรคในของเหลว (Liquid Disinfection)

การฆ่าเชื้อโรคในของเหลว เช่น น้ำดื่มฆ่าด้วยด้วยแสงอัลตราไวโอเลต หรือในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียฆ่าเชื้อโรคในน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เป็นต้น

 

 


Visitors: 197,042