National Innovation Awards 2014

     งานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557

และได้รับเชิญเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ณ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 2 - 8 ต.ค. 2557
Visitors: 204,241