Test Report - ผ่านการทดสอบกระแสไฟรั่ว

  

ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่ว

ป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูดระหว่างผู้ใช้งานอุปกรณ์ว่าปลอดภัยเป็นไปตาม

มาตรฐาน จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Visitors: 82,626