เกี่ยวกับเรา

                            

บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี UVGI มาประยุกต์ใช้และพัฒนาเพื่อการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของอุปกรณ์หรือภาชนะในการรับประทานอาหารในศูนย์อาหาร เพื่อแก้ปัญหาศูนย์อาหารในปัจจุบัน ที่มีการใช้ช้อนส้อมและอุปกรณ์รับประทานอาหาร ใช้ร่วมกันแบบใช้ซ้ำ หมุนเวียน ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ มุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

 อีกทั้ง มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการฆ่าเชื้อด้วยระบบอัลตร้าไวโอเลต ทั้งในด้านการฆ่าเชื้อในอากาศ  การฆ่าเชื้อบนพื้นผิว และการฆ่าเชื้อในน้ำด้วยระบบอัลตร้าไวโอเลต  ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยูวีให้สอบรับความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์ยูวีในที่สาธารณะระดับประเทศและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

-วันที่ 15 ต.ค. 2556  ยื่นจดสิทธิบัตรอุปกรณ์ฆ่าเชื้อช้อน ส้อม ตะเกียบด้วยระบบอัลตร้าไวโอเลต

-วันที่ 10 ม.ค. 2557 ได้เข้าร่วมประกวดในงาน Save the world expo 2014 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

-วันที่ 3 ก.พ. 2557 ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ Billionaire Inventor  ที่ Workpoint entertainment และแพร่ภาพออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 2557 และวันที่ 4 ก.พ. 2557

-วันที่ 3 ก.พ. 2557 ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Inventors day 2014

สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ

-วันที่ 12 มี.ค. 2557 ได้เข้าร่วมประกวด Thailand Energy Awards 2014 กระทรวงพลังงาน

-วันที่ 14 มี.ค. 2557 ได้มีการแพร่ภาพนำเสนอผลงานอุปกรณ์ฆ่าเชื้อช้อน ส้อม ตะเกียบ ด้วยระบบอัลตร้าไวโอเลต ผ่านทางข่าว 360 องศา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

-วันที่ 10 เม.ย. 2557 ได้เข้าร่วมประกวด Thai Social Enterprise Awards 2014

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

-วันที่ 21 เม.ย. 2557 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี รุ่นที่ 3/2557

Samart Innovation Awards 2014

-วันที่ 30 เม.. 2557 ได้เข้าร่วมประกวดงาน Inventors day 2015 สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ            (ยังไม่มีกำหนดวันในปี 2558)

-วันที่ 2 ..2557 ได้เข้าร่วมประกวดงาน สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มซีพีออลล์       (ยังไม่มีกำหนดวันในปี 2558)

-วันที่ 23-25 มิ.ย. 2557   ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน Inventors day 2014

สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ   ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

-วันที่ 28 มิ.. 2557 ได้เข้าร่วมประกวด I,Medbot 2014 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-วันที่ 1.. 2557 ได้เข้าร่วมประกวด National Innovation Awards 2014

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

-วันที่ 16 .. 2557 ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาในงาน ต่างใจไทยเดียว ณ ลานชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลนิธิและเครือข่ายเพื่อสังคม

-วันที่ 23 ก.ค. 2557 ผ่านการคัดเลือกโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2014 ในรอบสุดท้าย

-วันที่ 18-20 ก.ค. 2557 นำเสนอผลงานในงาน Save the world expo 2014

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 -วันที่18-20 ก.ค. 2557 นำเสนอผลงานในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

- วันที่ 24 .. 2557 นำเสนอผลงานในงาน President Award 2014 บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์

-วันที่ 1 ..2557 ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อการค้ากับบริษัท Kyowa Irika ประเทศญี่ปุ่น เพื่อตกลงให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์/เครื่องฆ่าเชื้อด้วยยูวี แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

-วันที่ 13 ส.ค. 2557 ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนวัตกรรม อุปกรณ์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว เวลา 15.30 - 16.00 น.

-วันที่ 15 ส.ค. 2557 ผ่านเข้ารอบการประกวดเพื่อนำเสนอผลงาน Imedbot 2014 รอบ 10 ทีมสุดท้าย ณ เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 9

-วันที่ 18 20 ส.ค. 2557 นำเสนอนวัตกรรมในงาน Innovation for life สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.อุดรธานี

-วันที่ 18 – 21 .. 2557 นำเสนอผลงานในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2014 กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

-วันที่ 8 เม.ย 2564 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

 

 

Visitors: 204,241