VIOTECHE VIO (เครื่องอบช้อนยูวี)

Utensil  Sterilization 

      VIO เครื่องอบช้อนยูวี เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การฆ่าเชื้อ ช้อน ส้อม ตะเกียบ ภายหลังการทำความสะอาด ด้วยการ ใช้เครื่องอบยูวี เพื่อทดแทนการใช้ หม้อลวกช้อน ที่ลวกช้อน ในศูนย์อาหาร  เพื่อยับยั้งเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรีย บน ช้อน ส้อม ก่อนนำไปใช้รับประทานอาหาร  โดยการใช้เทคโนโลยีอัลตร้าไวโอเลต(ยูวี) โดยมีประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อโรคได้ถึง 99.9% (Intertek LAB) สามารถลดเชื้อโควิด-19 ได้ สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง เพื่อสุขอนามัยที่ดี แก่ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ได้ขึ้นทะเบียน MiT กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว  และได้รับใบอนุญาติจำหน่ายจาก สคบ. (office of the consumer protection board)

Green Technology เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการทำลายเชื้อโรค  

Safe energy ประหยัดพลังงานไฟฟ้าถึง 98% เมื่อเทียบกับการใช้ หม้อลวกช้อน

ผ่านการทดสอบมาตรฐาน   IEC 60335-1 (Household And Similar Electrical Appliances - Safety)

                                          IEC 62471:2006 ( Actinic UV hazard exposure limit for the skin and eye )  

                                          ISO 15858 (UV-C Devices -Safety information-Permissible human exposure)

                                         

มาตรฐานความสะอาดที่เหนือกว่า ช่วยส่งเสริมมาตรฐานอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนในด้านมาตiฐานสุขอนามัยปลอดภัยซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อการบริหารประเทศของรัฐบาล 

 

   

 

"เครื่องอบช้อนยูวีผ่านการทดสอบมาตรฐาน จาก สคบ. สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค" 

 

COVID-19 is outbreak around the world and it’s outbreak continue to long. COVID-19 is Disease do to have Medicine treatment Virus do not have drug to reduce and kill them so we have to healing by our self.  Everyone know we have to protect to far a way from Disease. For prevention health we worry to usually wash hand and protect with mask when go out-side and then Now we usually use New Normal activity and behavior everyday for prevention health by self. The organization building factory school hospital also have guild line and protocol prevention COVID-19 to prevention Disease.

The innovation Product are “Spoon UV sterilization” had got Patent and the innovation are disruption to the old traditional. Spoon UV sterilization specific for utensil use to make sure before use utensil in canteen and food court in public and organizationThe product make for kill germ on surface of utensil after clean utensil It’s had got many touch from housekeeper customer /person who use utensil might be dirty from touch and many touch and sneeze near front of the service so The process of disinfection after clean have important for  canteen and food court in public because we could not control every process before use utensil by self. Spoon UV sterilization use UVC Technology to kill germ reduce germ contaminate before use Utensil reduce risk illness reduce risk of spread disease in food court. The product use for Prevention health in Public and very important in this situation in every food court and canteen.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                       2020 AABI Excellency Award for Mitigating COVID-19 
 

KILL COVID-19

 

 

 

ทำใบเสนอราคาออนไลน์ / Online Quotation

 

 

 

 

 

 

 

กำลังไฟฟ้าที่ใช้

   VIO ใช้พลังงานไฟฟ้า 36 วัตต์ ซึ่งประหยัดพลังงาน และมีระบบปิดตัวเองเมื่อไม่มี ผู้ใช้งานอีกด้วย ซึ่งจะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานในองค์กรหรือกิจการของท่าน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า ได้ถึง 98% เมื่อเทียบกับการใช้ หม้อลวกช้อน

   VIO ยังยั้งเชื้อโรคได้ยังไง?

   VIO ใช้ยูวี ในช่วงความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในการทำลายเชื้อโรค ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอาหารส่งออก ยูวีซีจะไปทำลายเซลล์ของเชื้อโรคที่ให้ เชื้อโรคไม่สามารถขยายพันธุ์ได้และตายลงในที่สุด อีกทั้งยูวีซี สามารถทำลายเชื้อโรคได้หลากหลายชนิด ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงเชื้อโรคบางชนิดซึ่งทนความร้อนสูงก็สามารถทำลายได้

 

 

     ทำไมต้องใช้ VIO

     ในปัจจุบันศูนย์อาหารมีการใช้ ช้อน ส้อม ร่วมกันแบบใช้ซ้ำหมุนเวียน ซึ่งการใช้ ช้อน ส้อม ร่วมกันซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ จากสารคัดหลั่งหรือน้ำลาย การไอ จามแล้วมือสัมผัส ช้อน ส้อม กระบวนการในการทำความสะอาด ช้อน ส้อม ไม่ดีพอ ซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ โดยผู้ใช้คนอื่นๆอาจได้รับเชื้อโรคหรือสัมผัสเชื้อโรคจากการใช้ ช้อน ส้อม ที่ผ่านกระบวนการล้างที่ไม่สะอาดพอ

       และอีกสาเหตุในศูนย์อาหารนิยม มีจุดวาง ช้อน ส้อม เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้ ซึ่งจุดวางช้อนนี้มีโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อโรค จากมือสัมผัสในการเลือก ช้อน ส้อม ซึ่งหากผู้ใช้ก่อนหน้าหากไปเข้าห้องน้ำหรือไปสัมผัสเชื้อโรคจากที่อื่น และไม่ล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะแล้วมาจับเลือก ช้อน ส้อม จากจุด ช้อน ส้อม หรือผู้ที่เติม ช้อน ส้อม ไม่ใส่ใจพอ หยิบจับรวบช้อนเพื่อนำมาวางเติม หากไม่ใส่ใจความสะอาดของมือที่สัมผัส ช้อน ส้อม ก็อาจจะทำให้จุดช้อนนั้นๆได้รับการปนเปื้อนจากมือสัมผัสได้

 

     เชื้อโรคที่มักพบบ่อยๆในศูนย์อาหารและจุดวางช้อน

Hepatitis A – แพร่กระจายทางอุจจาระ ติดต่อจากคนสู่คนด้วยการดื่มกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนหรือการสัมผัสโดยตรงกับคนที่เป็นโรคในแต่ละปีคาดว่ามีคนนับสิบล้านคนติดเชื้อ HAV[2] ระยะเวลาระหว่างที่ติดเชื้อและแสดงอาการ (ระยะฟักตัว) ของโรคนี้อยู่ที่สองถึงหกสัปดาห์ โดยมีค่าเฉลี่ยระยะฟักตัวอยู่ที่ 28 วัน

 

E-Coil - เป็นแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม เป็นตัวชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำ มีอยู่ตามธรรมชาติในลำไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย์ แบคทีเรียชนิดนี้ทำให้เกิดอาการท้องเสียบ่อยที่สุด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้ถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็นน้ำ

 

Salmonella - เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อน ไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุดและจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้สามารถเติบโตได้ที่อุณหภูมิในขอบเขตระหว่าง 8-45 องศาเซลเซียส

 

   

 

     ปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหากันยังไงบ้าง

 

ในปัจจุบันประเทศไทย และในอีกหลายๆประเทศมีการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ดั้งนี้

การใช้อุปกรณ์ต้มน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้ นำ ช้อน ส้อม จุ่มเพื่อฆ่าเชื้อโรค

  

ซึ่งวิธีการนี้มีการใช้กันมามากกว่า 10ปี โดยปัจจุบันมีงานวิจัยจากหลายสถาบัน ได้พิสูจน์ว่าวิธีการเช่นนี้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคเพิ่ม จากการจุ่ม ช้อน ส้อม ในน้ำ ซึ่งในน้ำนั้นจะเป็นแห่งที่จะสะสมเชื้อโรคในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น และยังมีโอกาสได้รับ สารโลหะแขวงลอย จากการจุ่ม ช้อน ส้อม อีกด้วย และยังมีโอกาสถูกกระแสไฟฟ้าดูด เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมคุณภาพ และการใช้งานแบบผิดประเภท

  

การใช้ ขดฮีตเตอร์ต้มน้ำ

  

 

ซึ่งวิธีการนี้ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกับ การใช้หม้อต้มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อ อีกทั้งยังสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอย่างมาก ซึ่งขดฮีตเตอร์ต้มน้ำดังรู้นั้น ใช้พลังงานไฟฟ้ามากถึง 2500 – 3500 วัตต์เลยทีเดียวอีกทั้งยัง ต้องเปิดอยู่ตลอดการใช้งาน และอาจเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา36 วรรคหนึ่ง ว่าด้วย การห้ามขายสินค้าหรือเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำโดยตรง หรือเครื่องต้มน้ำแบบขั้วเปลือย

เปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้งาน ระหว่างการใช้ ฮีตเตอร์ต้มน้ำ กับ Vio-s

                                                                         

อัตราใช้พลังงานไฟฟ้า อยู่ที่                                       2,500 – 3,000วัตต์

เวลาเปิดใช้งาน                                                                  ตลอดเวลา

โอกาสเสี่ยงกระแสไฟฟ้าดูด                                                             สูง

โอกาสโดนน้ำร้อนลวก                                                                    สูง

เด็กสามารถใช้งานได้หรือไม่                                        อันตรายจากน้ำร้อน

ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค                                                              ต่ำ

ระยะเวลาในการลดเชื้อ                                                   นานกว่า 4 นาที

การรับรองประสิทธิภาพ                                                                  ไม่มี

การดูแลของแม่บ้านศูนย์อาหาร                                     ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ

โอกาสติดเชื้อ จากโรคติดต่อ                                                             สูง

ปริมาณการใช้ Traffic jam                       ขึ้นอยู่กับคนก่อนหน้า จุ่มช้าหรือเร็ว

ด้านภาพลักษณ์                                                                   ไม่ทันสมัย

ด้านความสะอาด                                                 น้ำเป็นแห่งสะสมเชื้อโรค

******************************************************************************************

                                                                    

 

 

 

 

อัตราใช้พลังงานไฟฟ้า อยู่ที่                                                            36วัตต์

เวลาเปิดใช้งาน                                               เมื่อมีผู้ใช้งานเปิด-ปิดอัตโนมัติ

โอกาสเสี่ยงกระแสไฟฟ้าดูด                                                                  ต่ำ

โอกาสโดนน้ำร้อนลวก                                                                       ไม่มี

เด็กสามารถใช้งานได้หรือไม่                                                                 ได้

ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค                                          สูงถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์

ระยะเวลาในการลดเชื้อ                                                           2  -  3  วินาที

การรับรองประสิทธิภาพ                                                                          มี

การดูแลของแม่บ้านศูนย์อาหาร                               ไม่ต้องใช้น้ำเติมหรือเปลี่ยน

โอกาสติดเชื้อ จากโรคติดต่อ                                                               ไม่มี

ปริมาณการใช้ Traffic jam                                            1,800 คน / 1 ชั่วโมง

ด้านภาพลักษณ์                                                       ทันสมัย ผู้นำเทคโนโลยี

ด้านความสะอาด                                                              สะอาดตลอดเวลา

 

สรุป

การนำเครื่อง VIO เพื่อไปใช้ในศูนย์อาหารของ หน่วยงาน หรือองค์กร จะช่วยให้พนักงาน ลูกค้า หรือ เจ้าหน้าที่ ปลอดภัย จากความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคติดต่อ และยังช่วยเพิ่มมาตรฐานด้านสุขอนามัยของหน่วยงานและกิจการ

อีกทั้งยังช่วยลด การใช้พลังงานไฟฟ้า จากเดิมที่มีการใช้ อุปกรณ์ต้มน้ำร้อน ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง สามารถช่วยลดรายจ่าย และลดภาระงานของผู้ดูแล ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ใน VIO เป็นเทคโนโลยีที่ในต่างประเทศยอมรับ และนิยมมากในปัจจุบัน

 

ผลตอบแทนการลงทุนเทียบกับค่าใช้จ่าย

-ผลตอบแทนการลงทุนในการทดแทนการใช้ VIOTECHE แทน หม้อลวกช้อน ทำให้ศูนย์อาหารประหยัด ค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 98% ในด้านการใช้พลังงาน

-ผล ตอบแทนในการค่ารักษาพยาบาล ในด้านของผู้บริโภค เมื่อมีการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโรคจากการใช้ ช้อน ส้อมของ ศูนย์อาหาร ที่ไม่มีอุปกรณ์ make sure ให้ผู้บริโภคก่อนนำ ช้อน ส้อม ไปใช้รับประทานอาหาร คิดเป็นมูลค่าต่อคน เมื่อต้องมีการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากการป่วยในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่ารายละ 1 หมื่นบาท หากคิดผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อโรคและมีอาการเจ็บป่วยเพียง 1% ของประมาณผู้ใช้บริการ ศูนย์อาหาร ในประเทศไทย โดยคิดผู้ใช้บริการ ศูนย์อาหาร ในประเทศ 300,000  คนต่อวัน(จากศูนย์วิจัยกสิกรไทย) เท่ากับ 9,000,000 คนต่อเดือน โดยผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อคิดเพียง 1% ก็จะเท่ากับ 90,000 คนที่จะต้องเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยในโรงพยาบาล คิดเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ต่อคน ก็จะเท่ากับ 900,000,000 บาทต่อเดือน หากคิด 1 ปีจะมีมูลค่าการรับการรักษาพยาบาล เป็นเงินถึง 10,800,000,000 บาทต่อปีเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าการลงทุนในการ ลดการแพร่กระจายเชื้อ ด้วยอุปกรณ์ VIOTEHCE เป็น การลงทุนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินที่ผู้บริโภคหรือประชาชนต้องจ่ายในการ รักษาพยาบาล ที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโรคจากการใช้ ช้อน ส้อม ใน ศูนย์อาหารร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายของ VIOTECHE ถือว่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายของการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการ ศูนย์อาหาร ผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค ไม่ได้รับการดูแลจากการรับเชื้อ หากผู้ใช้บริการเจ็บป่วยจากการรับเชื้อ ค่ารักษาพยาบาลก็ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมาก หากเปรียบเที่ยบกับความคุ้มค่า ด้านภาพลักษณ์ และการให้ความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ

 

 

 

                                                                ทำใบเสนอราคาออนไลน์ / Online Quotation

 

 

 

 

Print Friendly and PDF

 

Visitors: 111,849