VIOTECHE VIO-S (เครื่องอบช้อนยูวี)


VIO-S คืออะไร

    VIO-S เครื่องอบช้อนยูวี เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฆ่าเชื้อ ภาชนะ ช้อน ส้อม ภายหลังการทำความสะอาด เพื่อทดแทนการใช้ หม้อลวกช้อน ที่ลวกช้อน ในศูนย์อาหาร    เพื่อยับยั้งเชื้อโรค บน ช้อน ส้อม ก่อนนำไปใช้รับประทานอาหาร  โดยการใช้เทคโนโลยีอัลตร้าไวโอเลต(ยูวี) ทดแทนการใช้ หม้อลวกช้อน โดยมีประสิทธิภาพสูง สามารถลดปริมาณเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง 99.9 % และได้ผ่านการทดสอบ ประสิทธิภาพการทำลายเชื้อจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านการทดสอบ จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   กำลังไฟฟ้าที่ใช้

   VIO-S ใช้พลังงานไฟฟ้า 36 วัตต์ ซึ่งประหยัดพลังงาน และมีระบบปิดตัวเองเมื่อไม่มี ผู้ใช้งานอีกด้วย ซึ่งจะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานในองค์กรหรือกิจการของท่าน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า ได้ถึง 98% เมื่อเทียบกับการใช้ หม้อลวกช้อน

 

   VIO-S ยังยั้งเชื้อโรคได้ยังไง?

   VIO-S ใช้ยูวี ในช่วงความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในการทำลายเชื้อโรค ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอาหารส่งออก ยูวีซีจะไปทำลายเซลล์ของเชื้อโรคที่ให้ เชื้อโรคไม่สามารถขยายพันธุ์ได้และตายลงในที่สุด อีกทั้งยูวีซี สามารถทำลายเชื้อโรคได้หลากหลายชนิด ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงเชื้อโรคบางชนิดซึ่งทนความร้อนสูงก็สามารถทำลายได้

 

 

     ทำไมต้องใช้ VIO-S

     ในปัจจุบันศูนย์อาหารมีการใช้ ช้อน ส้อม ร่วมกันแบบใช้ซ้ำหมุนเวียน ซึ่งการใช้ ช้อน ส้อม ร่วมกันซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ จากสารคัดหลั่งหรือน้ำลาย การไอ จามแล้วมือสัมผัส ช้อน ส้อม กระบวนการในการทำความสะอาด ช้อน ส้อม ไม่ดีพอ ซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ โดยผู้ใช้คนอื่นๆอาจได้รับเชื้อโรคหรือสัมผัสเชื้อโรคจากการใช้ ช้อน ส้อม ที่ผ่านกระบวนการล้างที่ไม่สะอาดพอ

       และอีกสาเหตุในศูนย์อาหารนิยม มีจุดวาง ช้อน ส้อม เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้ ซึ่งจุดวางช้อนนี้มีโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อโรค จากมือสัมผัสในการเลือก ช้อน ส้อม ซึ่งหากผู้ใช้ก่อนหน้าหากไปเข้าห้องน้ำหรือไปสัมผัสเชื้อโรคจากที่อื่น และไม่ล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะแล้วมาจับเลือก ช้อน ส้อม จากจุด ช้อน ส้อม หรือผู้ที่เติม ช้อน ส้อม ไม่ใส่ใจพอ หยิบจับรวบช้อนเพื่อนำมาวางเติม หากไม่ใส่ใจความสะอาดของมือที่สัมผัส ช้อน ส้อม ก็อาจจะทำให้จุดช้อนนั้นๆได้รับการปนเปื้อนจากมือสัมผัสได้


     เชื้อโรคที่มักพบบ่อยๆในศูนย์อาหารและจุดวางช้อน

Hepatitis A – แพร่กระจายทางอุจจาระ ติดต่อจากคนสู่คนด้วยการดื่มกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนหรือการสัมผัสโดยตรงกับคนที่เป็นโรคในแต่ละปีคาดว่ามีคนนับสิบล้านคนติดเชื้อ HAV[2] ระยะเวลาระหว่างที่ติดเชื้อและแสดงอาการ (ระยะฟักตัว) ของโรคนี้อยู่ที่สองถึงหกสัปดาห์ โดยมีค่าเฉลี่ยระยะฟักตัวอยู่ที่ 28 วัน

 

E-Coil - เป็นแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม เป็นตัวชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำ มีอยู่ตามธรรมชาติในลำไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย์ แบคทีเรียชนิดนี้ทำให้เกิดอาการท้องเสียบ่อยที่สุด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้ถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็นน้ำ

 

Salmonella - เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อน ไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุดและจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้สามารถเติบโตได้ที่อุณหภูมิในขอบเขตระหว่าง 8-45 องศาเซลเซียส

 

   


     ปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหากันยังไงบ้าง

 

ในปัจจุบันประเทศไทย และในอีกหลายๆประเทศมีการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ดั้งนี้

การใช้อุปกรณ์ต้มน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้ นำ ช้อน ส้อม จุ่มเพื่อฆ่าเชื้อโรค

  

ซึ่งวิธีการนี้มีการใช้กันมามากกว่า 10ปี โดยปัจจุบันมีงานวิจัยจากหลายสถาบัน ได้พิสูจน์ว่าวิธีการเช่นนี้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคเพิ่ม จากการจุ่ม ช้อน ส้อม ในน้ำ ซึ่งในน้ำนั้นจะเป็นแห่งที่จะสะสมเชื้อโรคในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น และยังมีโอกาสได้รับ สารโลหะแขวงลอย จากการจุ่ม ช้อน ส้อม อีกด้วย และยังมีโอกาสถูกกระแสไฟฟ้าดูด เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมคุณภาพ และการใช้งานแบบผิดประเภท

  

การใช้ ขดฮีตเตอร์ต้มน้ำ

  

 

ซึ่งวิธีการนี้ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกับ การใช้หม้อต้มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อ อีกทั้งยังสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอย่างมาก ซึ่งขดฮีตเตอร์ต้มน้ำดังรู้นั้น ใช้พลังงานไฟฟ้ามากถึง 2500 – 3500 วัตต์เลยทีเดียวอีกทั้งยัง ต้องเปิดอยู่ตลอดการใช้งาน และอาจเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา36 วรรคหนึ่ง ว่าด้วย การห้ามขายสินค้าหรือเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำโดยตรง หรือเครื่องต้มน้ำแบบขั้วเปลือย

เปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้งาน ระหว่างการใช้ ฮีตเตอร์ต้มน้ำ กับ Vio-s

                                                                         

อัตราใช้พลังงานไฟฟ้า อยู่ที่                                    2,500 – 3,000วัตต์

เวลาเปิดใช้งาน                                                                  ตลอดเวลา

โอกาสเสี่ยงกระแสไฟฟ้าดูด                                                             สูง

โอกาสโดนน้ำร้อนลวก                                                                     สูง

เด็กสามารถใช้งานได้หรือไม่                                      อันตรายจากน้ำร้อน

ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค                                                               ต่ำ

ระยะเวลาในการลดเชื้อ                                                         นาน 4 นาที

การรับรองประสิทธิภาพ                                                                  ไม่มี

การดูแลของแม่บ้านศูนย์อาหาร                                 ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ

โอกาสติดเชื้อ จากโรคติดต่อ                                                            สูง

1 เดือนใช้พลังงานไฟฟ้า                              900 หน่วย หรือ 3,561 บาท

ปริมาณการใช้ Traffic jam                    ขึ้นอยู่กับคนก่อนหน้า จุ่มช้าหรือเร็ว

ด้านภาพลักษณ์                                                                     ไม่ทันสมัย

ด้านความสะอาด                                                น้ำเป็นแห่งสะสมเชื้อโรค

******************************************************************************************

                                                                    

 

 

 

 

อัตราใช้พลังงานไฟฟ้า อยู่ที่                                                           36วัตต์

เวลาเปิดใช้งาน                                                 เมื่อมีผู้ใช้งาน-ปิดอัตโนมัติ

โอกาสเสี่ยงกระแสไฟฟ้าดูด                                                                  ต่ำ

โอกาสโดนน้ำร้อนลวก                                                                        ไม่มี

เด็กสามารถใช้งานได้หรือไม่                                                                  ได้

ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค                                         สูงถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์

ระยะเวลาในการลดเชื้อ                                                           2  -  3  วินาที

การรับรองประสิทธิภาพ                                                                           มี

การดูแลของแม่บ้านศูนย์อาหาร                           ไม่ต้องใช้น้ำเติมหรือเปลี่ยน

โอกาสติดเชื้อ จากโรคติดต่อ                                                               ไม่มี

1 เดือนใช้พลังงานไฟฟ้า                                            7 หน่วย หรือ 19 บาท

ปริมาณการใช้ Traffic jam                                           1,800 คน / 1 ชั่วโมง

ด้านภาพลักษณ์                                                     ทันสมัย ผู้นำเทคโนโลยี

ด้านความสะอาด                                                            สะอาดตลอดเวลา

 

สรุป

การนำเครื่อง Vio-s เพื่อไปใช้ในศูนย์อาหารของ หน่วยงาน หรือองค์กร จะช่วยให้พนักงาน ลูกค้า หรือ เจ้าหน้าที่ ปลอดภัย จากความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคติดต่อ และยังช่วยเพิ่มมาตรฐานด้านสุขอนามัยของหน่วยงานและกิจการ

อีกทั้งยังช่วยลด การใช้พลังงานไฟฟ้า จากเดิมที่มีการใช้ อุปกรณ์ต้มน้ำร้อน ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง สามารถช่วยลดรายจ่าย และลดภาระงานของผู้ดูแล ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ใน Vio-s เป็นเทคโนโลยีที่ในต่างประเทศยอมรับ และนิยมมากในปัจจุบัน

 

ผลตอบแทนการลงทุนเทียบกับค่าใช้จ่าย

-ผลตอบแทนการลงทุนในการทดแทนการใช้ VIOTECHE แทน หม้อลวกช้อน ทำให้ศูนย์อาหารประหยัด ค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 98% ในด้านการใช้พลังงาน

-ผล ตอบแทนในการค่ารักษาพยาบาล ในด้านของผู้บริโภค เมื่อมีการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโรคจากการใช้ ช้อน ส้อมของ ศูนย์อาหาร ที่ไม่มีอุปกรณ์ make sure ให้ผู้บริโภคก่อนนำ ช้อน ส้อม ไปใช้รับประทานอาหาร คิดเป็นมูลค่าต่อคน เมื่อต้องมีการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากการป่วยในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่ารายละ 1 หมื่นบาท หากคิดผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อโรคและมีอาการเจ็บป่วยเพียง 1% ขอ งบประมาณผู้ใช้บริการ ศูนย์อาหาร ในประเทศไทย โดยคิดผู้ใช้บริการ ศูนย์อาหาร ในประเทศ 300,000  คนต่อวัน(จากศูนย์วิจัยกสิกรไทย) เท่ากับ 9,000,000 คนต่อเดือน โดยผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อติดเพียง 1% ก็จะเท่ากับ 90,000 คนที่จะต้องเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยในโรงพยาบาล คิดเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ต่อคน ก็จะเท่ากับ 900,000,000 บาทต่อเดือน หากคิด 1 ปีจะมีมูลค่าการรับการรักษาพยาบาล เป็นเงินถึง 10,800,000,000 บาทต่อปีเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าการลงทุนในการ ลดการแพร่กระจายเชื้อ ด้วยอุปกรณ์ VIOTEHCE เป็น การลงทุนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินที่ผู้บริโภคหรือประชาชนต้องจ่ายในการ รักษาพยาบาล ที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโรคจากการใช้ ช้อน ส้อม ใน ศูนย์อาหาร

ค่าใช้จ่ายของ VIOTECHE ถือว่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายของการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการ ศูนย์อาหาร ผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค ไม่ได้รับการดูแลจากการรับเชื้อ หากผู้ใช้บริการเจ็บป่วยจากการรับเชื้อ ค่ารักษาพยาบาลก็ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมาก หากเปรียบเที่ยบกับความคุ้มค่า ด้านภาพลักษณ์ และการให้ความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ 


Print Friendly and PDF

 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

กรุณารกรอกข้อมูล
Visitors: 65,991