+ความรับผิดชอบต่อสังคม


         เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน การปกป้องตนเองจากการเจ็บป่วยหรือที่เรียกว่า การป้องกันโรค อีกทั้งการส่งเสริมสุขภาพโดยการเผยแพร่ความรู้ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเจ็บป่วยในปัจจุบัน เนื่องด้วยการเจ็บป่วยไม่ได้หมายความเพียงแค่ ป่วย หรือ ลางาน หากแต่ยังเกี่ยวเนื่องไปจากถึงภาวะเศรษฐกิจและประเทศและปัญหาสังคมอีกด้วย
           VIOTECHE เป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก ด้วยการช่วยประหยัดทรัพยากรไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำ ไม่ใช้ใช้เคมี หากแต่เป็นเทคโนโลยีธรรมชาติ ไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม
เราคิดเพื่อปกป้องคุณ ปกป้องสิ่งแวดล้อม" Protecting Human Health, Cleaning the Environment.

        
             

 • basetheme_taejai_logo.png
  ความสำเร็จของ DKHTHAILAND ร่วมกับ Taejai.com ขอบคุณการสนับสนุนจากทุกท่านนะคะภายใต้การสนับสนุนโครงการ" ลดเด็กป่วยด้วย “เครื่องฆ่าเชื้ออัลตร้าไวโอเลต " ยอดสนับสนุนทั้งสิ...

 • วันที่ 16 ก.ค. 57 VIOTECHE ได้รับเกียรติจากโครงการเทใจ.คอม ร่วมเสวนากิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม ในงาน " ต่างไทยใจเดียว " ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.และมูลนิธิเพื่อคนไทย ที่ลานชั้น G C...

 • 947137_1509021499344243_546549237725949211_n.jpg
  โวโอเทคจี้ ร่วมกับโครงการเทใจ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVC Handheld Ward กับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด ที่ได้รับเงินสนับสนุน จากผู้ร่วมบริจาคผ่านโครงการเทใจ เพื่อช่วยลดการต...

 • IMG_20140911_122620.jpg
  โวโอเทคจี้ ร่วมกับโครงการเทใจ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVC Handheld Ward กับ มูลนิธิเด็กพุทธมณฑล สาย4 ที่ได้รับเงินสนับสนุน จากผู้ร่วมบริจาคผ่านโครงการเทใจ เพื่อช่วยลดการติดเชื้อ...

 • 10408824_1544602045786188_4246466673716141678_n.jpg
  Vioteche Thailand มอบเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศพร้อมติดตั้งในห้องเรียน แก่ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อลดการติดต่อขอ...
Visitors: 187,040