ใบรับรองและมาตรฐานผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ

ผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


Visitors: 66,343