ใบรับรองและมาตรฐาน (Test Report)ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ

ผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


Visitors: 82,621