+ใบรับรองและมาตรฐาน (Test Report)


ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน

IEC 60335-1 (Household And Similar Electrical Appliances - Safety)

IEC 62471 (Pholobiological Safety of Lamp and Lamp systems)

ISO 15858 (UV-C Devices -Safety information-Permissible human exposure)

  • labinter.jpg
    UV Irradiation Dosage Table The following are incident energies of germicidal ultraviolet radiation at 253.7 nanometers wavelength necessary to inhibit colony formation in micr...

  • 51507432486906749501_full (1).jpeg
    ทางบริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์ ให้ความสำคัญใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่ขบวนการผลิต จนถึงคุณภาพสินค้า จึงได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องอบช้อนยูวีผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐาน จนได้รับมาตรฐานสากลIEC ...

  • Copy of spectrum_02.jpg
    Radiation Measurement of VIOTECHE UVGI was measured using an Digital UV Radiometer (Solarmeter Model 8.0 UV Meter Serial No.00592, USA) fitted with a n integral sensor to measure i...

  • โครงการการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : MiT)สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ผลักดันการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทย และส่งเสริม...
Visitors: 204,247