สัมภาษณ์รายการวิทยาน่ารู้ 2014

วันนี้ VIOTECHE ได้รับเกีียรติให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับนวัตกรรม ในรายการวิทยาการน่ารู้ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย FM 92.5 เมื่อเวลา 15.30 - 16.00 น. ที่ผ่านมาค่ะ

http://nbt.prd.go.th/home.html

 
 
Visitors: 204,241