กิจกรรมเพื่อสังคม

 
ความสำเร็จของ DKHTHAILAND ร่วมกับ Taejai.com ขอบคุณการสนับสนุนจากทุกท่านนะคะ

ภายใต้การสนับสนุนโครงการ

" ลดเด็กป่วยด้วย “เครื่องฆ่าเชื้ออัลตร้าไวโอเลต "

ยอดสนับสนุนทั้งสิ้น    50,225 บาท
เป้าหมาย    42,000 บาท
ความสำเร็จ 119%
ปิดรับการสนับสนุนเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 57
 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

พื้นที่ในการดำเนินการ : ภาคกลาง
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ : 1 เดือน
งบประมาณที่ต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : 42,000 บาท
อัตราการแลกเปลี่ยน (THB / 1 USD) : 30 บาท
*ทุนสนับสนุนของท่านสามารถขอใบเสร็จเพื่อนำไปหักภาษีได้

ลดเด็กป่วยในสถานสงเคราะห์ ด้วยเครื่องฆ่าเชื้อรังสีอัลตราไวโอเลตที่สามารถทำความสะอาดของเล่น ช้อน ส้อมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เด็กต้องหยิบใช้ทุกวัน

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

ปัจจุบันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคทวีความรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้น
โดย เฉพาะในเด็กที่มีภูมิต้านทานต่ำกว่าผู้ใหญ่ จะเห็นได้ว่ายิ่งเมื่อเด็กก้าวไปสู่สังคม เช่น โรงเรียน สนามเด็กเล่น ห้างสรรพสินค้า โอกาสที่เด็กน้อยจะกลับพร้อมไข้หวัดต่างๆ มีจำนวนมาก นั่นเป็นเพราะการหยิบจับสิ่งของต่อจากผู้อื่น การไอ จาม หรือเชื้อโรคที่ล่องลอยมาตามอากาศ
 
ยิ่งเราดูในสถาน รับเลี้ยงเด็กที่มีน้องๆ ตัวเล็กๆ อยู่ร่วมกันมากมาย โอกาสการแพร่กระจายของเชื้อจะยิ่งสูงขึ้น เพราะสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกัน ใช้ซ้ำ หมุนเวียน มีความเสี่ยงอย่างมาก และดูเหมือนว่า การล้างทำความสะอาดก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมด
การใช้เครื่องฆ่าเชื้ออัลตราไวโอเลต ที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อลดการระบาดของโรคมือเท้าปาก ตาแดง 
 
โครงการ ลดเด็กป่วย ด้วย“เครื่องฆ่าเชื้ออัลตราไวโอเลต” จะช่วยลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในที่สาธารณะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ พร้อมกับลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจาการรักษาพยาบาล อุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถฆ่าเชื้อโรคโดยปล่อยรังสีอุลตราไวโอเลตออกมาทำลาย เชื้อโรค โดยไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ เพียงเอาสิ่งของวางไว้ 15 วินาทีเท่านั้น
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของโครงการ :

 1. ลดความเสี่ยงการติดเชื้อเพิ่ม
 2. มีสุขภาพดี ไม่ป่วยหรือติดเชื้อทำให้สามารถ ใช้ชิวิตได้ตามปกติ
 3. ช่วยให้คนไทยมีความรู้เรื่องการติดเชื้อมากขึ้น ทำให้รู้จักระวังตัว ในการใช้ชีวิตประจำวันในที่สาธารณะ
 4. ช่วยลดการใช้สารเคมีในการกำจัดเชื้อโรค
 5. ช่วยลดการนำเข้ายา เนื่องจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อโรคในที่สาธารณะ เพราะทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงรับเชื้อลดจำนวนลง

 

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

ดำเนินการส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้ออัลตราไวโอเลตไปตามสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนและเด็กพิการ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

 1. สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท 
 2. สถานสงเคาระห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต 
 3. สถานสงเคาระห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด
 4. มูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวัน)
 5. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
 6. ทั้งนี้ อีก 5 สถานที่ จะดำเนินการมอบตามความเหมาะสม

 


Visitors: 202,572