งาน " ต่างไทยใจเดียว "

วันที่ 16 ก.ค. 57 VIOTECHE ได้รับเกียรติจากโครงการเทใจ.คอม


ร่วมเสวนากิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม ในงาน

               " ต่างไทยใจเดียว "


ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.และมูลนิธิเพื่อคนไทย


ที่ลานชั้น G CentralWorld | เซ็นทรัลเวิลด์


# ขอบคุณทีี่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม #

Visitors: 187,040