NEWS หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 2014

เทคโนแทนหม้อไม่ปลอดเชื้อ

ถ้าเกิดไม่แน่ใจในการลวกช้อน ส้อม ตะเกียบฆ่าเชื้อโรคที่มีตั้งไว้ในศูนย์อาหาร หรืออาจไม่มั่นใจในความสะอาดของ “ช้อนส้อมสาธารณะ” ซึ่งแทบไม่ได้ช่วยให้ช้อนส้อมสะอาดขึ้น ผู้ใช้ยังอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลได้อีก อาจได้รับสารปนเปื้อนที่มากขึ้นอีก ฯลฯ

ตอนนี้มีการประดิษฐ์เครื่องสำหรับฆ่าเชื้อ โรคบนผิวของช้อน ส้อม ด้วยระบบอัลตราไวโอเลตภายใต้ชื่อ ไวโอเทค (Viotech) ขึ้นแล้ว จากผลที่พบในแสงแดดหรือแสงยูวี โดยทำภายในมีกลไกของอัลตราไวโอเลตและเซ็นเซอร์ เมื่อมีการสอดช้อนส้อมเข้าไปในเครื่องจะมีไฟสีแดงขึ้น 5 วินาทีจะมีสัญญาณสีเขียวแสดง แปลว่าช้อนส้อมคู่นั้นพร้อมใช้งานได้ โดยมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99% และได้รับเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางรังสีและสารเคมีแล้ว

หวังลึกๆ ว่าของคิดง่ายแต่ให้ผลใหญ่โตจะได้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 หม้อเก่าๆ ตามเสาในศูนย์อาหารบ้านเราจะได้หายไปซะที!

 

 

วันที่ 16/09/2557 เวลา 9:03 น.Visitors: 204,249