มอบอุปกรณ์ UPPER AIR สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

Vioteche Thailand มอบเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศพร้อมติดตั้งในห้องเรียน แก่ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อลดการติดต่อของโรคและป้องกันการระบาดของโรคอีกทางหนึ่ง ให้เด็กๆพร้อมเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่อนาคตของชาติ
Visitors: 202,571