สัมภาษณ์รายการ Smart SMEs วิทยุครอบครัวข่าว 3

VIOTECHE ได้รับเกียรติจากวิทยุครอบครัวข่าว 3 

ให้สัมภาษณ์รายการ Smart SMEs วันที่ 14/07/2558 เวลา 14.25 น.

เรื่อง เครื่องฆ่าเชื้อช้อน ส้อมเพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านสุขอนามัยของศูนย์

อาหารและเป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน


Visitors: 204,253