ECHOLIGHT โคมดักแมลงบิน

 Insect Trapping  ECHOLIGHT

 

 โคมดักแมลงบินแบบแผ่นกาว ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการดักจับแมลงบิน โดยจะมองไม่เห็นเศษซากของแมลง นวัตกรรมโคมดักแมลงบิน ECHOLIGHT มีประสิทธิภาพกาวดักจับแมลงบินรอบทิศทาง ช่วยให้ดักจับแมลงบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมโคมได้ถูกออกแบบในการควบคุมแสงไม่ให้รบกวนสายตาผู้มาใช้บริการ ด้วยการออกแบบ Modern Eco Design ดีไซน์ทันสมัยเรียบง่าย สะดวกต่อการทำความสะอาดติดตั้งง่าย ECHOLIGHT จึงเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและคำนึงถึงปลอดภัยเป็นสำคัญ เหมาะกับการติดตั้งในสถานที่ๆต้องการกำจัดแมลงบินรบกวน เพื่อรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม GMP HACCP  

 

Present VDO https://youtu.be/QEFxlDHnV24

 

 

           
         (กดที่ลิงค์ด้านบนเพื่อจัดทำใบเสนอราคา)
 
 
 
 

                             

 

 

 

 

 

ECHOLIGHT 180       -  สำหรับศูนย์อาหาร , Mini Mart , ไลน์ผลิตอาหาร , สำหรับห้องอาหาร , ร้านกาแฟ

 

 

 

ECHOLIGHT BLACK TRAP -  สำหรับศูนย์อาหาร , Mini Mart , ไลน์ผลิตอาหาร , ห้องอาหาร , ร้านกาแฟ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ทำใบเสนอราคาออนไลน์ / Online Quotation


                                                                                                                                             

 

 

 Line ฝ่ายขาย @24ชั่วโมง :  @167eetwp 
 

 

Visitors: 202,572