ECHOLIGHT โคมดักแมลงบิน

 Insect Trapping  ECHOLIGHT


 โคมดักแมลงบินแบบแผ่นกาว ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการดักจับแมลงบิน โดยจะมองไม่เห็นเศษซากของแมลง นวัตกรรมโคมดักแมลงบิน ECHOLIGHT มีประสิทธิภาพกาวดักจับแมลงบินรอบทิศทาง ช่วยให้ดักจับแมลงบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมโคมได้ถูกออกแบบในการควบคุมแสงไม่ให้รบกวนสายตาผู้มาใช้บริหารหรือลูกค้า ด้วยการออกแบบ Modern Eco Design ดีไซน์ทันสมัยเรียบง่าย สะดวกต่อการทำความสะอาดติดตั้งง่าย ECHOLIGHT จึงเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและคำนึงถึงปลอดภัยเป็นสำคัญ เหมาะกับการติดตั้งในสถานที่ๆต้องการกำจัดแมลงบินรบกวน เพื่อรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม GMP HACCP  

 

 

 


 

  

 

 

ECHOLIGHT 180       -  สำหรับศูนย์อาหาร , Mini Mart , ไลน์ผลิตอาหาร , สำหรับห้องอาหาร , ร้านกาแฟ


 

 

ECHOLIGHT BLACK TRAP -  สำหรับศูนย์อาหาร , Mini Mart , ไลน์ผลิตอาหาร , ห้องอาหาร , ร้านกาแฟ

   

 

 

 

                                                                                                        ทำใบเสนอราคาออนไลน์ / Online Quotation

                                                                                                                                             

 

Visitors: 103,931