UVGI UPPER AIR (ลดเชื้อโรคในอากาศ)

Upper Air UV AIR CLEAN    (Airborne infection control)

          เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศด้วยยูวี ลดการปนเปื้อนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อโรคในอากาศ  สำหรับ ห้องปลอดเชื้อ ห้องแยก ,ห้องปฎิบัติการ ,OPD ,IPD ,OR ,LR ,ICU ,ห้องผู้ป่วยวัณโรคเพื่อการควบคุมป้องกันโรค , ออฟฟิศ สํานักงาน ,ห้องอาหาร ,ห้องเรียน ,ห้องประชุม  สามารถเปิดได้ในขณะปฎิบัติงาน รุ่น U36X (1x36Watts)และ U72X (2x36Watts) ผลิตภัณฑ์ได้ขึ้นทะเบียน MiT กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว  และได้รับใบอนุญาติจำหน่ายจาก สคบ. (office of the consumer protection board)

IEC 62471:2006 ( Actinic UV hazard exposure limit for the skin and eye ) 

 

          การใช้แสงยูวี Upper Air  วิธีการเพื่อใช้ทำลายเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ที่หมุนเวียนและไหลออกผ่านระบบระบายอากาศได้  เนื่องจากระบบระบายอากาศในอาคาร ซึ่งต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะหากมีการแพร่กระจายของไวรัส จากการไอ จาม ละอองลอยที่มีไวรัสปนเปื้อนฟุ้งกระจายไป อาจมีการติดและสะสมของอากาศที่ใช้หมุนเวียนในห้อง  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องลดการแพร่กระจายเชื้อภายในอาคารที่มีการระบายอากาศแบบระบบปิด Upper Air เป็นตัวช่วยสามารถลดโอกาสการหมุนเวียนของเชื้อในอากาศของห้องนั้นได้ ทำลายเชื้อก่อโรคโควิด-19 ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศภายในอาคารได้ด้วยยูวี.

 

  The machine helps polarize particles in the air by the ultraviolet (UV) light, reducing airborne infection of viruses, bacteria and particles. It is suitable for a cleanroom, isolation room, laboratory room, outpatient care unit, inpatient care unit, operating room, labor room, intensive care unit, tuberculosis patient isolation and control room and office space. The machine can be used while the areas are being utilized. The models of U36X and U72X have been certified as MiT (Made in Thailand) brand by the Federation of Thai Industries and have obtained approval from Thailand’s Office of the Consumer Protection Board for sale in Thailand. 

  Upper Air technology employs the ultraviolet (UV) light for disinfection, especially the 2019 Coronavirus which are airborne transmissible through a building’s air ventilation system. This is extremely crucial because if the viruses are spread through air from coughs and sneezes, the in-room air circulation will be filled with viruses and contagious to other people. Therefore, sterilization of the air is proven to be essential to reduce airborne infection within a building with closed-loop air circulation system. Upper Air will help mitigate the risk of the spread of infectious particles in a room with the ultraviolet (UV) light technology to kill viruses which would otherwise cause COVID-19 to survive and flow through the air within a building. 

This product is certified IEC 62471, safe for use with proven effective disinfection capability 

Upper Air has been certified as MiT (Made in Thailand) brand with the Federation of Thai Industries

 

 

           
         (กดที่ลิงค์ด้านบนเพื่อจัดทำใบเสนอราคา)
 

 

クリーンルーム用、手術室用、OPD IPD OR LR ICU結核患者治療室用、オフィス内などにおいて、空気中の細菌やウイルスを不活性化させ、空中の除菌・雑菌ができます。モデルU36X とモデルU72Xが使用中に、起動できます。本商品はタイ国産業連合会のMiT登録を済み、さらにタイ国消費者保護事務所の承認許可を取得しました。使用される技術は、アッパー・エアの紫外線UVをもって新型ウィルス・コロナや空中の細菌を換気システムを通して除外します。その理由は、室内や閉鎖された空間の空気質がとても大事なため、万が一咳やくしゃみをはじめ、空気中に拡散される飛沫によってウイルスの感染原因となります。そこで感染確率を引き下げるため、アッパー・エアの技術による空気洗浄および換気システムが非常に必要となります。UV紫外線でCOVID-19の原因となる空中に飛散する飛沫や、汚染されたものを除菌しくれます。本商品の安全性・機能性IEC 62471の規格を満たして、保証されます。

 

 

 

 upper air

                                                                                 

 

 

 

 

 

Upper Air 72W (โคมยูวีกำจัดเชื้อโรคในอากาศสำหรับติดตั้งเพดาน)

 

 

 

 

 

 

 

           
         (กดที่ลิงค์ด้านบนเพื่อจัดทำใบเสนอราคา)
 

 

          KILL COVID-19

In-room systems reduce airborne pathogens to very low 

levels,  thus reducing the risk of infection in wards, clinics, 

schools and other congregate settingsThese germicidal

 

products are safe to use while areas are occupied.

The upper air UV-C units are either suspended on the

The upper air UV-C unit are either suspended on the ceiling or mounted on walls at least 7 feet from the floor and

disinfect while the space is occupied.  Radiation is directed upward and outward to create an intense zone of UV in the upper portion while minimizing the UV in lower levels.  As microbes move into the upper portion of the room, viruses, bacteria and fungi are inactivated so that they can no longer reproduce.  These units are used where a reduction of airborne infectious diseases is desired and/or when HVAC germicidal units are not feasible.

ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC  Standard - IEC 62471:2006 (Actinic UV hazard exposure limit for the skin and eye)

upper air

 

 

 

 

Upper-Room Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI)

 

 

 

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่  เบอร์ 097-041-2438 

                                       sale.vioteche@gmail.com 

  Line ฝ่ายขาย @24ชั่วโมง :  @167eetwp 

 

 

                                 "UPPER AIR ผ่านการทดสอบมาตรฐาน จาก สคบ. สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค" 

                                               "ได้รับใบรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" 

 

                                                                                                 ทำใบเสนอราคาออนไลน์ / Online Quotation

 

 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

กรุณารกรอกข้อมูล
Visitors: 202,575