โรคพิษสุนัขบ้า (rabies virus)

 ความรู้เรื่องเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

       เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจัดอยู่ในสกุล แรปโดไวริดี้ ( Rhabdoviridae ) ในจีนัสไลซ่าไวรัส ( Genus Lyssavirus ) เชื้อจะประกอบด้วยกรดไรโบนิวคลีอิค หรือ RNA ที่หุ้มล้อมด้วยโปรตีน ชั้นนอกสุดจะห่อหุ้มด้วยสารพวกไขมัน จึงถูกทำลายได้ง่ายด้วยสารละลายไขมันหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และเป็นเชื้อที่ไม่ทนทานต่อบรรยากาศแวดล้อม ถูกทำลายได้ด้วยแสงแดด แสงอุลตราไวโอเล็ต และสารเคมีอื่นๆ

       ส่วนของโปรตีนที่ประกอบเป็นโครงสร้างจะมี 5 ชนิดคือ ไกลโคโปรตีน (glycoprotien) นิวคลีโอโปรตีน (nucleoprotien), นิวคลีโอแคปซิด (nucleocapsid), ฟอสโฟโปรตีน (phosphoprotien), เมตริกโปรตีน (matrix protien) และ ไวล่อนทรานสคริปเตส (virion transcriptase)

       เชื้อในกลุ่มจีนัสไลซ่าไวรัส ( Genus Lyssavirus ) แบ่งออกได้เป็น 7 ชนิดคือ


ชนิดที่ 1.คือ เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (rabies virus)
ชนิดที่ 2.คือ ลากอส แบ็ต ไวรัส (Lagos bat virus ) แยกเชื้อได้จากค้างคาวในประเทศไนจีเรีย
ชนิดที่ 3.คือ มองโกลา ไวรัส (Mokola virus ) แยกเชื้อได้จากกระแตในประเทศไนจีเรีย
ชนิดที่ 4.คือ ดูเวนเฮ็กส์ ไวรัส (Duvenhage virus ) แยกเชื้อได้จากผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศอัฟริกาใต้
ชนิดที่ 5.คือ ยูโรเปียน แบ็ต ไลซ่าไวรัส ที่ 1 (Europeon bat lyssavirus 1 ) แยกเชื้อได้จากคนในรัส เซีย
ชนิดที่ 6.คือ ยูโรเปียน แบ็ต ไลซ่าไวรัส ที่ 2 (Europeon bat lyssavirus 2 ) แยกเชื้อได้จากคนใน ประเทศฟินแลนด์
ชนิดที่ 7.คือ ออสเตรเลียน แบ็ต ไลซ่าไวรัส (Australian bat lyssavirus ) แยกได้จากค้างคาวใน ออสเตรเลีย


credit:https://www.saovabha.com/ Visitors: 204,249